Hội Cầu mưa, Hòa Bình

15:33 | 08/02/2018

Hằng năm vào tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch, thời tiết ít mưa, hanh khô, để chuẩn bị cho vụ gieo trồng, người Thái Hoà Bình tổ chức lễ hội cầu mưa. Đầu tiên, một đoàn thanh niên nam nữ kéo vào nhà của một bà già nhất trong bản và bắt đầu làm lễ hát cầu mưa. Buổi tối, đám thanh niên này rước đuốc đi quanh bản, hát bên bờ suối, té nước cho nhau, cho tới khi mọi người đều ướt, cũng là lúc tan hội