Hội Chu Hóa, Phú Thọ

10:20 | 12/02/2018

Lễ hội hằng năm diễn ra ở xã Chu Hóa, huyện Phong Châu, vào mồng 5 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ ba vị Thành hoàng làng, cũng là ba anh em có hiệu là Cả Đông, Nhị Đông, Tam Đông, tương truyền là do rắn thác sinh vào làm con một quả phụ và trở thành tướng tài ba của vua Hùng thứ 18. Hằng năm, Kẻ Khống (tên Nôm của Chu Hóa) vào hội tế lễ Thành hoàng diễn lại sự tích của ba vị với nhiều hình thức phong phú: Tiệc cầu đãi bách thần tổ chức vào mồng 5 tháng Giêng âm lịch, trình diễn trò chạy Kem. Lễ tiệc chào mừng Đức Tam Đông vào mồng 5 tháng Ba âm lịch, làng tổ chức hát trống quân và múa trình đầu rối.


Cũ hơn Mới hơn