Hội Cổ Loa

11:30 | 07/02/2018

Hội Cổ Loa diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương, người được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi. Lễ hội gắn liền với sự tích truyền thuyết “Nỏ Thần” và chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy. Lễ hội có đám rước thần của 12 xóm. Sau lễ có hội, tổ chức nhiều trò chơi như thổi cơm thi, chơi đu, hát chèo...