Hội đền An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng

09:58 | 08/02/2018

Hội diễn ra ở đền An Lư, huyện Thủy Nguyên, nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và thân phụ của ông là An Sinh Vương Trần Liễu. Hằng năm vào ngày 11 tháng 11 âm lịch, lễ được tổ chức với lễ dâng hương rất trang nghiêm. Sau phần lễ tế là phần hội với nhiều trò chơi dân gian như hát đúm nam nữ, chọi gà, chơi đu.