Hội đền Bắc Lệ, Lạng Sơn

17:14 | 09/02/2018

Đền Bắc Lệ - nơi thờ Bà chúa Thượng Ngàn (Nữ Thần Núi) và các cô, các cậu. Hội đền diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng đến 15 tháng 2 âm lịch hằng năm. Trong lễ có tục lệ rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) lên đền Bắc Lệ (cô Bơ lên hầu Đức Mẫu Thượng Ngàn).