Hội đền Đồng Bằng, Thái Bình

09:58 | 05/01/2018

Còn có tên là đền Đức Vua, hay Bát Hải động đình của thôn Đào Động (cũng gọi là Đồng Bằng) xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ.

Hằng năm mở hội từ ngày 20-26 tháng 8 âm lịch, để kỷ niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và hai vị tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII, sau đó chia tay nhau về lập làng: một về làng Nuồi (Thanh Miện, Hải Dương) một về Đào Động. Lễ hội tổ chức theo trình tự như sau:
- Sáng 21-8 rước “Đức Vua” (Trần Hưng Đạo) từ đền thờ ra đình để khai hội.
– Ngày 22-8, hội tổ chức bơi trải. Cuộc thi bơi trải kéo dài bốn ngày đến ngày 25 làm lễ hạ trải và phát thưởng cho trải nào thắng.
- Sáng 26-8 làng tổ chức rước “Đức Vua” về đền Đồng Bằng trong không khí trang nghiêm.