Hội đền Hai Bà Trưng

11:30 | 07/02/2018

Hằng năm lễ hội đền Hai Bà Trưng được mở từ mồng 3 tới mồng 6 tháng Hai âm lịch để tưởng nhớ công ơn Hai Bà, những vị nữ anh hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho đất nước. Phần hội có nhiều trò đặc sắc, nhiều trò chơi.