Hội đền Phò Mã, Thủy Nguyên, Hải Phòng

09:58 | 08/02/2018

Hội đền Phò Mã còn gọi đền Dẹo, tọa lạc ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thờ danh tướng Lại Văn Thành, một vị danh tướng tài giỏi vào đời Trần. Hằng năm, ngày 15 tháng Giêng âm lịch, lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công tích của ông.