Hội đền Sóc

11:30 | 07/02/2018

Đền Sóc nằm ở thôn Vệ Linh xã Phù Linh, Sóc Sơn. Đền thờ Thánh Gióng, người anh hùng chống giặc Ân. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch tại đền Sóc. Trong lễ hội có lễ tắm tượng, rước voi, rước trầu không... Theo truyền thuyết, đền Sóc là nơi Đức Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân đã cởi áo giáp rồi cùng ngựa sắt bay về trời.