Hội đền Tả Phủ, Lạng Sơn

17:13 | 09/02/2018

Hội đền Tả Phủ có quy mô lớn, đặc sắc nhất trong các lễ hội dân gian ở Lạng Sơn, hằng năm được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 âm lịch tại đền Tả Phủ, nơi thờ Thân Công Tài, người có công mở mang phố thị Lạng Sơn, để tưởng nhớ công ơn ông. Sau phần lễ, có có tổ chức hội với rất nhiều trò chơi như múa rồng, sư tử, đặc biệt là tục cướp đầu pháo.