Hội đền Tiên La, Thái Bình

09:58 | 05/01/2018

Thuộc xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, thờ Bát Nàn Vũ Thị Thục, một nữ tướng tài ba của Hai Bà Trưng, hy sinh tại Tiên La ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão (43). Hội đền Tiên La mở vào ngày hóa của Bát Nàn Tướng quân, từ ngày 16 đến 18 tháng 3 âm lịch hằng năm.

Mở đầu hội là rước kiệu thánh từ đền Rẫy về đền Tiên La. Khi kiệu về đến đền, người ta tổ chức nhiều trò chơi: chọi gà, đấu vật, múa rồng, múa sư tử... có thi bơi trải và diễn trận là hai hoạt động gây nhiều hứng thú.

Bơi trải là cuộc đua của tám trải do các trai làng thực hiện từ sông trước cửa đền đến Cầu Buộm. Trong khi đó trên bờ, các cô gái chưa chồng, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm cung nỏ, gươm giáo, đóng làm quân của Bát Nàn. Cô gái đóng vai nữ tướng tay cầm cờ, mang gươm, áo dài buộc túm phía bụng, còn các trai làng đóng giả làm giặc. Hai bên dàn quân thành thế trận, đánh nhau.