Hội Đền Và, Sơn Tây

10:45 | 07/02/2018

Hội Đền Và thuộc xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thờ thần Tản Viên. Lễ hội được tổ chức ba năm một lần vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Mở đầu là lễ rước kiệu thánh Tản Viên từ Đông Cung lên đền thờ Thánh ở núi Ba Vì. Sau đó có tục lệ đánh cá, lấy nước sông Hồng tắm tượng Thánh ở đình.