Hội đình Phú Lễ, tháng 3 âm lịch, du lịch Bến Tre

11:14 | 26/02/2018

Là lễ hội được tổ chức ở đình làng để tưởng nhớ Thành hoàng làng, người có công khai hoang lập ấp. Hội đình Phú Lễ mỗi năm được tổ chức 2 lần: Lễ kỳ yên, ngày 18 đến 19 tháng 3 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hoà, và lễ cầu bông vào ngày 9 đến 10 tháng 11 âm lịch, cầu cho mùa màng tươi tốt. Lễ hội có rước sắc thần, lễ tế Thành hoàng. Sau lễ có tổ chức hội. Trong đêm hội thường có hát bội, đàn ca tài tử. Ngoài ra còn có ngày hội truyền thống Cách mạng Đồng Khởi tổ chức vào ngày 17 tháng 1 hằng năm tại xã Định Thủy, Mỏ Cày. Ngày lễ truyền thống văn hóa tưởng nhớ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu tổ chức vào đúng ngày sinh (1 tháng 7) cụ Đồ Chiểu, tại đền thờ ở xã An Đức, Ba Tri.


Cũ hơn Mới hơn