Hội đình Tích Sơn - Lễ hội truyền thống của tỉnh Vĩnh Phúc

08:55 | 05/01/2018

Hằng năm hội đình Tích Sơn tổ chức vào mồng 3 tháng Giêng âm lịch tại đình Tích Sơn, xã Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên. Đình Tích Sơn thờ bảy vị thần Lỗ Bình Sơn (bảy anh em nhà họ Lỗ, đời nhà Trần). Trong lễ hội có nhiều trò vui, trong đó có thi nấu cơm nhanh, thi kéo co nam nữ...