Hội làng An Cố, Thái Bình

16:05 | 21/02/2018

Hội làng An Cố được tổ chức tại xã Thụy An, huyện Thái Thụy, diễn ra vào các ngày 10 tháng 2 và 15 tháng 11 âm lịch hằng năm để kỷ niệm công ơn Thành hoàng làng: Phạm Hải, người có công với dân trong vùng. Ông được dân làng An Cố thờ phụng với tên hiệu Nam Hải đại vương. Tương truyền ông sinh ngày 10 tháng 2 và hóa ngày 15 tháng 11 âm lịch. Mở đầu hội là đám rước Thành hoàng từ miếu ra đình. Tế thần ở An Cố có nét riêng, đó là 24 người chầu tế, mũ đa, đi hia, áo giáp, tay cầm gươm chỉ xuống đất. Lễ vật tế Thành hoàng do các giáp lo liệu, tế xong tất cả đều thụ lộc.


Cũ hơn Mới hơn