Hội làng Triều Khúc

11:30 | 07/02/2018

Hội làng Triều Khúc diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại đình Sắc và đình Lớn thuộc làng Triều Khúc, Thanh Trì, nhằm ghi nhớ công ơn người anh hùng dân tộc Phùng Hưng và tôn vinh nghề dệt. Trong thời gian tế có biểu diễn múa rồng, một điệu múa cổ. Sau tế có tổ chức hội múa lân, đấu vật, hát chèo...