Hội Lồng Tồng, Hà Giang

15:34 | 06/02/2018

Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội truyền thống của người Tày, hằng năm thường tổ chức vào mồng 5 tháng Giêng âm lịch, tại một cánh đồng bằng phẳng gần bản nhất. Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội cầu Trời, cầu Thần linh, cầu Phật cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, bội thu, con cháu đầy nhà, người người sống ấm no, hạnh phúc.

Trung tâm lễ hội là nơi cắm chân nến, một cây tre cao vút, trên ngọn có treo một vòng nguyệt, đáy dán giấy đỏ. Người nào ném “quả còn” qua vòng nguyệt, sự may mắn, hạnh phúc sẽ đến với người đó. Trong lễ hội, người nào có “quả còn” đẹp nhất sẽ được thưởng.