Hội Lồng Tồng, Lạng Sơn

17:12 | 09/02/2018

Hội Lồng Tồng còn gọi là hội xuống đồng của người Tày, Nùng cư trú ở các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc... Hội được tổ chức vào đầu xuân trong các làng bản. Đây là dịp để người dân tỏ lòng thành cầu mong mưa thuận gió hoà, mong cho mùa màng, hoa màu tươi tốt, dân làng bình yên. Sau những nghi thức cúng khấn truyền thống, là các trò chơi múa hát, múa võ dân tộc, kéo co, múa sư tử, tung còn, chơi đáo quay, hát sli, lượn...