Hội Phù Ủng, Hưng Yên

16:09 | 08/02/2018

Hội Phù Ủng diễn ra hằng năm từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 11 âm lịch tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Đền Phủ Ủng thờ Phạm Ngũ Lão, một danh tướng thời Trần, một tướng tài của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đã có nhiều công lao trong việc đánh đuổi giặc Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII. Đặc biệt có đám rước tượng quận chúa Thủy Tiên, con gái độc nhất của Phạm Tướng quân về đền chính và có hội Kỳ Anh là hội của các vị chức sắc (trên 50 tuổi) tế ngoài. Sau lễ có hội tổ chức các trò chơi đánh cờ người, thi vật, hát chèo...