Hội Sơn Đồng, Vĩnh Phúc

09:00 | 05/01/2018

Lễ hội Sơn Đồng được tổ chức trong 3 ngày, từ mồng 4 đến mồng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại xã Sơn Đồng, huyện Lập Thạch. Hội Sơn Đồng tế lễ Ông Bách, một Lạc tướng tài ba của vua Hùng và Ông Điền, một vị quan trông coi nghề cày cấy.

Trong lễ hội có tổ chức nhiều trò chơi dân gian, trong đó có trò trình diễn nghề nông.