Hội Thượng Phước, Quảng Trị

09:18 | 21/02/2018

Hằng năm lễ hội Thượng Phước thường được tổ chức trong ba ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch tại thôn Thượng Phước xã Thượng Triệu, huyện Triệu Phong để ghi nhớ công lao của Quận công Hoàng Dũng, người có công khai sơn phá thạch dựng lên làng Thượng Phước. Ngày 13-14 bắt đầu lễ hội cả làng Thượng Phước đi săn, lấy đầu muông thú để làm lễ vật dâng cúng. Sáng ngày 15, làng bắt đầu tổ chức tế lễ. Cuộc cúng tế kéo dài đến hết ngày 15.


Cũ hơn Mới hơn