Hội Xên Bản, Hòa Bình

15:34 | 08/02/2018

Hằng năm vào mùa xuân, khi hoa mận, hoa mơ, hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc và có tiếng ầm ầm từ đầu nguồn sông Đà dội về thì dân bản người Thái Mai Châu bắt đầu tổ chức lễ hội Xên Bản. Lễ hội diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu là đám rước từ nhà chủ Mường ra đình làng để tế Thần. Ngày thứ hai tổ chức thi bắn cung nỏ, tìm người tài. Ngày thứ ba, tổ chức các trò vui như tung còn, tìm bạn, thi hát đối đáp, thi thổi kèn. Hội Xên Bản là hội cầu mùa, cầu phúc cho người Thái.