Hội xuân làng Thổ Tang, Vĩnh Phúc

08:55 | 05/01/2018

Làng Thổ Tang xưa có tên là Địa Tang, thuộc huyện Vĩnh Tường. Thổ Tang hằng năm có nhiều ngày hội. Trong đó lớn nhất là hội xuân kéo dài từ ngày 14 đến ngày 23 tháng Giêng âm lịch.

Hội xuân hằng năm bắt đầu bằng cuộc rước từ miếu Trúc về đình làng theo nghi lễ truyền thống. Tục truyền đình Thổ Tang thờ ba vị thần là Nuôi Ná (tức là thần Đất), Lâu Hồ Hầu (tức Phùng Lộc Hộ, một người quê ở Ba Vì, Hà Tây có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông ở thế kỷ XIII, chính ông đã hóa ở đất Thổ Tang) và Phùng Thị Tiên nương. Tưởng nhớ công ơn của các vị, hằng năm dân làng tổ chức lễ hội.