Lễ Am Chúa, Khánh Hòa

08:32 | 09/02/2018

Lễ Am Chúa hằng năm diễn ra vào ngày 22 tháng 4 âm lịch tại Am Chúa, nơi thờ Nữ thần Pô Nagar (còn gọi Thiên Y A Na), nằm trên núi Đại An (còn gọi núi Chúa), xã Diên Điền huyện Diên Khánh. Sau phần lễ theo nghi thức cổ truyền là phần hội có múa các điệu múa gắn liền với truyền thuyết về Thiên Y A Na.