Lễ ăn trâu ở tỉnh Kon Tum

10:07 | 09/02/2018

Lễ ăn trâu là lễ hội phổ biến nhất của các dân tộc Tây Nguyên và là một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật nhất. Trong lễ hội này, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như âm nhạc, sân khấu, múa hát, múa kiếm, nghệ thuật tạo hình... đều được huy động tham gia. Lễ ăn trâu thường hằng năm tiến hành vào dịp mừng chiến thắng, mừng buôn làng được mùa, khánh thành nhà rông, hoặc lễ cầu an, lễ xua đuổi điềm xấu, điềm gở cho buôn làng. Cũng có khi do một gia đình trong buôn đứng ra tổ chức để tạ ơn thần thánh, nhưng cả cộng đồng đều tham gia vào lễ hội.