Lễ Bỏ mả (Pơ Thi), Kon Tum

10:22 | 09/02/2018

Người Ba Na, người Gia Rai, Ê - đê... không có phong tục thờ cúng tổ tiên như người Việt. Thương tiếc người đã khuất họ chỉ giữ gìn mồ mả trong một thời gian rồi sau khi đã làm nhà mồ họ sẽ tiễn đưa vĩnh viễn người chết về bên kia thế giới bằng lễ Bỏ mả mà người Gia Rai gọi là lễ Pơ Thi. Đây là lần cuối cùng tiễn đưa người chết sang thế giới thần linh và cũng là phần quan trọng nhất trong tang lễ. Lễ Bỏ mả được tổ chức trang trọng từ 2 đến 5 ngày tại nghĩa địa, chung quanh nhà mồ vào sau mùa thu hoạch. Lễ Bỏ mả đặc sắc nhất là của người Gia Rai. Trong ngày lễ, ngoài việc ăn uống, trẻ già, trai gái đều cùng nhau múa hát chung quanh nhà mồ theo nhịp cồng chiêng. Sau lễ này, người chồng hoặc vợ góa được tự do, có thể đi bước nữa.