Lễ cầu mát, Hòa Bình

15:51 | 08/02/2018

Người Mường quan niệm rằng, nhà nào có hỏa hoạn là do mạch đất nóng quá. Để không xảy ra hoả hoạn, người Mường cần phải làm lễ cầu mát. Vào buổi lễ, thầy mo khấn vái cầu xin 4 vị thần: Trời, Đất, Nước, Lửa (Thiên, Địa, Thủy, Hỏa) phù hộ cho dân bản luôn được mát mẻ. Sau đó một lão nông Mường cày một luống trong bản. Một người khác lấy nước đổ vào đường cày đó với ý nghĩa làm cho lòng đất được mát mẻ. Lễ thường diễn ra khi một nhà nào đó trong bản bị hỏa hoạn. Lễ cầu mát không tổ chức thường xuyên.