Lễ Cầu Mưa, Long An

10:32 | 10/02/2018

Long An, vùng đất hấp dẫn du khách bởi giá trị nhân văn của nền văn hóa Óc Eo, một nền văn hóa hình thành và phát triển rực rỡ trên châu thổ sông Cửu Long, từ thế kỷ I đến thế kỷ VI. Nền văn hóa đó đã tiếp nhận có chọn lọc những tinh hoa văn hóa Ấn Độ. Long An, một vùng đất văn hóa có nhiều lễ hội dân gian truyền thống, tiêu biểu nhất là lễ hội cầu mưa, nét đặc sắc của vùng sông nước, nông nghiệp.

Vào những năm hạn hán, trời nắng nhiều ngày như thiêu như đốt, nhân dân vùng lúa Long An, lấy nông nghiệp làm nguồn sống chính, thường tổ chức cầu đảo để mong trời mưa. Họ làm lễ tế trời, mong thần linh ban cho mưa xuống để lấy nước cấy cày. Lễ cầu mưa gồm 2 phần: phần lễ theo nghi thức cổ truyền và phần hội là các cuộc đua ghe trên sông rạch, có nơi còn làm lễ rước rồng. Sau khi đua ghe, dân chúng kéo về đình làng làm lễ cúng thần linh và tổ chức ăn uống vui chơi.


Cũ hơn Mới hơn