Lễ cơm mới, Gia Lai

13:33 | 06/02/2018

Lễ cơm mới được tổ chức để tạ ơn Thần Lúa, mừng mùa thu hoạch mới, cầu mong cho ruộng nương ngày càng nhiều thóc lúa. Lễ thường được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 khi chuẩn bị bước vào mùa khô. Dân làng cúng Thần Lúa bằng heo hoặc gà trước khi sử dụng lúa để ăn hoặc mang đi biếu.

Lễ cơm mới diễn ra liên tục trong nhiều ngày, không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình mà là lễ hội của mọi người trong buôn làng, không chỉ thu hút mọi người trong một buôn làng mà cả các cộng đồng lân cận. Ở đây phần lễ và phần hội hoà quyện vào nhau đã đáp ứng nhu cầu về tâm linh và vui chơi, giải trí của người Gia Lai