Lễ Cơm mới, Hòa Bình

15:51 | 08/02/2018

Đối với đồng bào Mường Hoà Bình, nghề nông là nghề sống chính, cuộc sống của họ phụ thuộc rất lớn vào vụ mùa. Để cầu mong cho một vụ mùa bội thu, đồng bào Mường Bi Hoà Bình hằng năm tổ chức lễ cơm mới tại mỗi gia đình. Từng gia đình làm cỗ mừng thu hoạch, thường gói bánh chưng, có lễ cúng vía lúa và giỗ cúng bố mẹ.