Lễ cúng bản, Lai Châu

10:35 | 09/02/2018

Lễ cúng bản là lễ của người Cống ở Lai Châu. Hằng năm cứ đến tháng 3 âm lịch các bản người Cống đều tổ chức cúng bản trước khi vào vụ gieo hạt. Trong ngày lễ, các ngả đường vào bản đều được làm cổng chào, trang hoàng rực rỡ, cắm dấu hiệu kiêng kỵ một ngày mà người lạ không ai được vào bản. Sau đó từng gia đình làm lễ cúng trên nương rẫy trước khi kết thúc công việc gieo trồng. Đây chính là lễ cầu mùa màng tốt tươi cho một mùa bội thu.