Lễ cúng Cơm mới, Bảo Lộc, Lâm Đồng

15:08 | 09/02/2018

Lễ cúng Cơm mới là một trong những lễ hội truyền thống của người Mạ, người Cơ Ho tại B’lao, thị xã Bảo Lộc. Ngày lễ này gần trùng với ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Trong ngày lễ họ cầu mưa thuận, gió hoà, ngăn thú rừng không cho phá nương rẫy. Cúng Cơm mới, lúa mới là để cho con cháu biết quý hạt thóc, hạt gạo. Lễ cúng gồm: gạo thơm mới, ché rượu cần, gà trống giò, heo đực thiến, và các thú rừng bẫy được. Lễ hội bắt đầu bằng việc khấn Giàng của thầy cúng, kế đến tục vẩy rượu để chúc tụng mọi người. Cuối cùng uống rượu, hát tình ca, trường ca... trong tiếng cồng chiêng rộn rã.