Lễ cúng Đất, Kon Tum

10:23 | 09/02/2018

Đây là lễ hội của dân tộc Ba Na sống ở Kon Tum và Gia Lai. Lễ cúng Đất của người Ba Na được tiến hành vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch, lúc buôn làng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, hoặc khi dọn đến vùng đất mới. Đặc biệt trước khi dựng buôn làng mới, người Ba Na làm lễ cúng bái kéo dài hai ngày. Họ khấn bái mong thần linh phù hộ cho buôn làng làm ăn thuận lợi.