Lễ cúng Kỳ Yên (Cầu An) - lễ hội phổ biến vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long

14:20 | 26/02/2018

Đây là một lễ hội lớn rất phổ biến vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, một sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu đối với người dân miền Tây Nam Bộ. Hằng năm lễ cúng Kỳ Yên được tổ chức vào 3 ngày từ 15 đến 17 âm lịch (còn tháng tùy từng địa phương lựa chọn). Lễ diễn ra hầu khắp các đình làng của Nam Bộ. Hầu hết các làng Nam Bộ đều có đình thờ thần. Thần có thể là người có công lớn đối với làng như người khai sơn lập ấp, hoặc ông tổ nghề truyền thống của làng... nên được dân làng lập đình thờ phụng, hoặc được vua ban sắc tứ, hoặc cũng có thể chỉ là nhân vật thần thoại được dân làng suy tôn. Bắt đầu lễ cúng là lễ thỉnh thần về (đúng vào ngày rằm) với nghi lễ rước kiệu về đình làng. Đồ cúng là heo (lợn) quay, mâm xôi cẩm tím, bánh hỏi trắng tinh. Theo sau đám rước là đội múa lân, theo nhịp trống và tiếng nhạc lễ. Khách dự cúng xong xuống trai đường ăn cỗ làng. Sau lễ là phần hội được tổ chức linh đình, đặc biệt là hát bội. Hát thâu đêm suốt sáng, hát từ ngày này qua ngày khác cho hết 3 ngày lễ.


Cũ hơn Mới hơn