Lễ cúng Thần Bơ Mung, Lâm Đồng

15:09 | 09/02/2018

Lễ cúng Thần Bơ Mung là lễ cúng Thần đập nước của người Chu Ru, một lễ lớn nhất trong năm của dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng. Lễ thường được tổ chức vào tháng Hai âm lịch hằng năm. Nghi lễ này gắn liền với các nghi lễ nông nghiệp như cúng Thần Mương nước, Thần Lúa, ăn mừng lúa mới...