Lễ giỗ Lê Văn Duyệt

14:14 | 08/02/2018

Lễ giỗ Lê Văn Duyệt được tổ chức ở Lăng Ông vào 2 ngày 29 và 30 tháng 7 âm lịch hằng năm. Trong lễ giỗ, ngoài phần lễ bái theo nghi thức cổ truyền Nam Bộ, còn tổ chức hát bội. Nơi diễn là sân khấu được dựng ngay trong gian tiền điện, diễn xướng với nhiều nhân vật, nhiều tích trò... Đây cũng là lễ hội lớn nhất của vùng đất Nam Bộ. Người đến chiêm bái còn “xin xăm” cầu phúc, cầu may, cầu tài, cầu lộc. Ngoài ra vào mồng 1 và 2 tháng Giêng âm lịch ở đây còn diễn ra hội xuân, dâng hương cầu chúc năm mới.