Lễ Hạn Khuống, Điện Biên

10:02 | 06/02/2018

Hạn Khuống là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lành mạnh, vui chơi, giàu sáng tạo qua lời hát truyện kể, không khí ấm cúng và tao nhã của người Thái. Đây là lễ hội được tiến hành sau vụ thu hoạch khoảng giữa mùa thu và mùa đông. Lễ Hạn Khuống thường được tổ chức trên một khoảnh đất rộng thoáng của bản. Tại đây thanh niên nam nữ dựng sàn cao khoảng 1,5m, có hàng rào bao quanh bằng phên mắt cáo, chỉ chừa một cửa ra vào. Cuộc vui mở vào ban đêm khi bếp lửa trại đỏ hồng. Thanh niên nam nữ đến hát, kể chuyện làm quen với nhau và thi tài khéo léo. Nam nữ hát đối đáp cho đến sáng mới chia tay nhau. Đêm hôm sau họ lại tiếp tục ca hát. Hạn Khuống do bên gái tổ chức, thực chất là cuộc vui tìm hiểu bạn đời.