Lễ hội Bảo Ninh, Quảng Bình

11:26 | 12/02/2018

Làng Bảo Ninh nằm bên kia sông Nhật Lệ đối diện với thị xã Đồng Hới, gần bờ biển, là quê hương của Mẹ Suốt anh hùng. Hằng năm lễ hội mở ra vào ngày 14 đến 16 tháng 4 âm lịch tại đình làng Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh. Đình làng thờ thần nhân (hai cha con người đánh cá) và cá Ông (cá voi). Mở đầu lễ có tục rước cốt Ông từ làng về đình, có diễn trò “hò khoan, chèo cạn”, múa bông. Tiếp theo là hội xuống biển, có thể thả thuyền giấy, cá giấy xuống biển, làm lễ cầu khấn. Kết thúc lễ hội là “rước Ông về đình mở hội”. Sáng 15, làng tổ chức bơi thuyền với các làng khác lân cận. Sáng 16 rước Ông về làng. Trong ngày hội có diễn nhiều trò, chèo cạn, múa bông.


Cũ hơn Mới hơn