Lễ hội cá Voi, Khánh Hòa

08:32 | 09/02/2018

Truyền thuyết kể rằng cá voi thường cứu người bị nạn trên biển, nên hằng năm ngư dân Khánh Hoà thường tổ chức lễ hội để tỏ lòng thành kính cá voi. Nghi lễ như cúng tế ở đình làng. Trong lễ hội có tổ chức hát Bả Trạo, nghinh rước...