Lễ hội Cầu Ngư, Huế

09:22 | 05/01/2018

Diễn ra ở làng Thái Dương Hạ, huyện Phong Điền, hằng năm được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, để tưởng nhớ vị Thành hoàng là Trương Quý Công (biệt danh của Trương Thiều), người gốc miền Bắc, có công dạy cho dân nghề đánh cá và buôn bán ghe mành. Đặc biệt, cứ ba năm dân làng lại tổ chức đại lễ rất linh đình. Trong hội có tổ chức trò diễn tả những sinh hoạt nghề biển như: trò diễn “bủa lưới”, “giăng câu”...