Lễ hội đền Lão Nhai ở Lào Cai

22:27 | 09/01/2018

Lào Cai có tên gọi khác là Lão Nhai. Hằng năm lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch, tại đền thờ Thánh Mẫu và Thiên Hậu Nương Nương và cả ở khu vực bãi sông, nơi hai sông Nậm Thi và sông Hồng hợp lưu. Phần lễ có rước Thánh Mẫu cùng Thiên Hậu Nương Nương từ đền đi qua các phố của thị xã Lào Cai rồi qua cầu Cốc Lếu, sau đó quay lại đền làm lễ. Lễ tế tổ chức vào ngày 12, lễ tạ vào ngày 13. Mọi người đi lễ để cầu “người yên, vật thịnh”, làm ăn phát tài, phát lộc. Phần hội có nhiều trò vui như thi thổi cơm, múa hát..