Lễ hội điện Hòn Chén, Huế

09:22 | 05/01/2018

Mỗi năm diễn ra hai lần: Lễ hội vào tháng 2 gọi là lễ Xuân Tế, và vào tháng 7 gọi là lễ Thu Tế.
Lễ hội điện Hòn Chén diễn ra trên núi Ngọc Trản và đình làng Hải Cát, huyện Hương Trà. Lễ hội suy tôn Thiên Y A Na Thánh Mẫu (mẹ Xứ Sở). Theo truyền thuyết Chăm, Thiên Y A Na Thánh Mẫu là thần sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ quý... và dạy dân cách trồng trọt.
Lễ hội điện Hòn Chén gồm nhiều nghi thức tạo nên không khí tôn giáo thiêng liêng, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.