Lễ hội Hùng Vương, T.P Hồ Chí Minh

14:14 | 08/02/2018

Hằng năm, đến ngày 10 tháng 3 âm lịch tiến hành giỗ Quốc Tổ tại đền thờ vua Hùng trong Thảo Cầm Viên, do Sở Văn hóa - Thông tin thành phố tổ chức, kết hợp giữa lễ hội cổ truyền với hoạt động văn hố hiện đại. Các đại diện chính quyền, đại diện thanh niên thành phố đọc bài nhớ ơn các vua Hùng và nguyện quyết tâm giữ nước. Sau đó là phần lễ bái, tế lễ cổ truyền của mọi tầng lớp nhân dân, phần hội có các trò chơi: đánh cờ người, võ thuật, múa lân...