Lễ hội làng Cơm Hòm, Thái Nguyên

09:25 | 05/01/2018

Lễ hội làng Cơm Hòm được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại đình Tiên Phong, huyện Phổ Yên. Tương truyền đình thờ một phụ nữ vô danh có công bày mưu đánh giặc Minh sang xâm lược nước ta vào đầu thế kỷ XV. Lễ hội có tổ chức nhiều trò vui diễn lại các phong tục tập quán cũ, đặc biệt có tục thờ xôi nén trong hòm.