Lễ hội Mai An Tiêm, Thanh Hóa

09:22 | 05/01/2018

Truyền thuyết về Mai An Tiêm với quả dưa hấu đỏ thời Hùng Vương đã đi vào sử sách, sống mãi với non sông đất nước và người dân Nga Sơn, Thanh Hóa. Họ rất tự hào về sự tích quả dưa hấu đỏ năm xưa, tự hào về chàng Mai An Tiêm và coi đó là biểu tượng đầu tiên của tinh thần vượt khó, cần cù lao động của người dân Nga Sơn. Đền thờ Mai An Tiêm nhỏ nhắn đơn sơ nằm ngay cửa hang. Tương truyền đây là nơi ở của gia đình Mai An Tiêm xưa kia.

Hằng năm nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội để tướng nhớ Mai An Tiêm vào ngày 12 - 14 tháng 3 âm lịch. Ngoài phần nghi lễ, còn có phần hội vui chơi thu hút nhiều người tham gia.