Lễ hội Tháp Bà, Khánh Hòa

08:32 | 09/02/2018

Hằng năm lễ hội Tháp Bà được tổ chức vào 4 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch tại khu tháp Pô Nagar, thành phố Nha Trang. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Khánh Hoà để tưởng niệm Nữ Thần Mẹ xứ sở (tiếng Chăm là Po Inưnơgar). Theo truyền thuyết, Mẹ Xứ sở là người có công tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, người tìm ra cây lúa, dạy dân cày cấy trồng trọt. Thường nghi lễ có hai phần. Vào ngày 20-3 là lễ thay y, tháo bỏ xiêm y, mũ miện cũ, tắm tượng Nữ Thần, bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miện mới. Lễ cầu cúng diễn ra ngày 23-3. Đây là phần lễ được tổ chức hết sức tôn nghiêm, ca ngợi công đức Mẹ Xứ sở và cầu cho dân an, sống ấm no, hạnh phúc. Sau phần lễ có tổ chức hội múa dâng bông, hát bộ, diễn ra các tích tuồng.