Lễ hội tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang

09:46 | 09/02/2018

Lễ hội được tổ chức tại đền thờ Nguyễn Trung Trực, số 14 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thị xã Rạch Giá, vào 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 8 âm lịch hằng năm, để tưởng nhớ Nguyễn Trung Trực người anh hùng có công lao to lớn chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, với lời nói bất hủ trước khi hy sinh: “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Trong ngày lễ giỗ có hàng vạn khách thập phương về tham dự. Vào sáng ngày 28-8 âm lịch là lễ Cộ hoa (lễ rước kiệu hoa).