Lễ Lập tịch của người Dao ở Lào Cai

22:15 | 09/01/2018

Đây là lễ Lập tịch của người Dao, bản Khe Mạ, huyện Bảo Thắng. Hằng năm lễ thường được tổ chức vào dịp nông nhàn, tức là sau khi mùa màng gặt xong, trước hoặc sau Tết Nguyên Đán.

Lễ này thường diễn ra ở gia đình hoặc ở bản của người được lập tịch, tức là được chính thức nhận vào dòng họ. Đây là nghi lễ ở những gia đình khi có con trai 14-15 tuổi thì mời thầy đến làm lễ. Nghi lễ có nhảy từ một tháp cao xuống lưới võng hứng ở dưới, lễ răn dạy... Sau phần lễ trang trọng có tổ chức múa hát, múa sạp, múa gà...