Lễ mừng nhà mới của dân tộc Lô Lô, Hà Giang

15:29 | 06/02/2018

Khi ngôi nhà cất xong, người Lô Lô tổ chức ăn mừng trong hai ngày hai đêm. Trong ngày lễ này, cả bản đều kéo tới mừng cho ngôi nhà mới. Trong buổi lễ, thầy cúng vừa đi vừa hát. Sau đó là ăn uống, vui chơi, ca hát giao duyên, nghe hoà tấu kèn và sáo.