Nét chung về lễ hội tỉnh Đồng Tháp

11:36 | 06/02/2018

Đồng Tháp là tỉnh có khá nhiều tôn giáo: Cao Đài, Hoà Hảo, Phật giáo, Công giáo..., một tỉnh có nhiều dân tộc anh em sinh sống, một nền văn hóa đa sắc tộc phong phú với những phong tục tập quán và lễ hội mang đậm nét của mỗi dân tộc. Về thăm Đồng Tháp, du khách như trở về với cội nguồn thiên nhiên, bởi bầu không khí trong lành, với những cánh đồng phì nhiêu, mênh mông cò bay thẳng cánh. Về với Đồng Tháp là về với lễ hội dân tộc.